Home Doc Touch for health john thie pdf

Touch for health john thie pdf

Goodheart combineerde diverse onbewezen behandelwijzen, omdat hij zijn patiënten niet met chiropractie kon helpen. Research Director van het International College of Applied Kinesiology. Mei 1990 werd een onderzoek gepubliceerd naar de papers van het International College of Applied Kinesiology uit de periode 1981-1987, waaruit bleek dat die niet voldeden aan de onderzoeksprotocollen van medisch-wetenschappelijk onderzoek. De conclusie was dat, omdat geen van de researchpapers adequate statistische analyses touch for health john thie pdf, er geen valide conclusies getrokken kunnen worden op basis van hun rapportages van hun bevindingen.

Thie, een leerling van George Goodheart, heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toegepaste kinesiologie vereenvoudigd en onder de aandacht van een grotere groep mensen gebracht. Hij noemde zijn systeem van manuele spiertesten: ‘Touch for Health’. In toegepaste kinesiologie worden zogenaamde spiertesten gebruikt. De spiertest zelf houdt bijvoorbeeld het volgende in: degene die getest wordt steekt een arm naar voren, de tester zegt iets als, ‘houd vast’ en duwt vervolgens heel zachtjes op de arm. Er is geen stress: wie getest wordt, kan de duwkracht van de test makkelijk ‘houden’.

Er is stress: de arm ‘houdt niet’ en gaat naar beneden. Er is zoveel stress, dat het lichaam dit niet kan tonen, de spier ‘bevriest’ als het ware. Een beoefenaar van deze behandelmethode wordt geacht in staat te zijn deze drie verschillende mogelijkheden uit elkaar te houden. Door de spiertest neemt de druk toe – de vraag is nu, hoe alert de alfamotorneuronen hierop reageren. Hieruit zijn de 3 mogelijke reacties van de geteste spier te verklaren.

Un essai en double, op 1 december 2000 verscheen een artikel van de National Council Against Health Fraud waarin staat dat toegepaste kinesiologie geassocieerd is met een aantal gevallen van serieuze gezondheidsschade door misdiagnose waaronder een sterfgeval. Scott C Cuthbert and George J Goodheart, subject coordination was good an inhibition was easily registered. The research evidence is now suggesting the demise of the hyperactivity, and is a sign of vigor and harmonious control of the body. It is concluded that manual dynamometry is an acceptable procedure for the patient, and muscles are labeled as either strong or weak accordingly. Cuthbert and Goodheart conclude by saying, the lack of muscle strength has frequently been cited as the suspected etiology of LBP.

Blokkades en onbalans in de fysieke, emotionele en energetische lichamen kunnen, volgens deze theorie, via de spiertest worden opgespoord. Via dit systeem wordt er geconcludeerd of er een behandeling plaats mag vinden en, zo ja, welke dat het beste zou kunnen zijn. Er wordt geclaimd dat het makkelijker is om de arm van iemand naar beneden te duwen als die iets vasthoudt dat schadelijk voor hem is, dan als diegene een onschadelijk of positief iets vasthoudt. Dit zou een voedingsstof kunnen zijn, of het vasthouden van een Bennettpunt, het uiten van een emotie of wat dan ook. Daaruit bleek ook dat willekeurig gokken even bruikbaar is. Beoefenaars van deze behandelwijze geven soms ook voedingadviezen.

Verscheidene belanghebbenden schrijven kritisch over het onderwerp “toegepaste kinesiologie” en wijzen erop dat het niet-wetenschappelijk is. Available scientific evidence does not support the claim that applied kinesiology can diagnose or treat cancer or other illness. Op 23 augustus 2007 werd een onderzoek gepubliceerd waarin “On the reliability and validity of manual muscle testing: a literature review”, geschreven door George Joseph Goodheart Jr en Scott C. In andere artikelen is er sprake van een wetenschappelijk onderzoek naar de beweringen van beoefenaars waarbij deze beweringen ontkracht werden. Op 1 december 2000 verscheen een artikel van de National Council Against Health Fraud waarin staat dat toegepaste kinesiologie geassocieerd is met een aantal gevallen van serieuze gezondheidsschade door misdiagnose waaronder een sterfgeval. Charles Krebs – “A revolutionary way of thinking” – bladzijden 40 – 44. Lüdtke R, Kunz B, Seeber N, Ring J.